Sociologija
Zapisi o dogodkih

Video beležka s protesta pred FF

Objavljamo kratek video posnetek z današnjega protesta pred FF (avtor: Luka Omladič).

Zbor zaposlenih in študentk in študentov je danes sprejel naslednji poziv:

ZA JAVNO UNIVERZO!

PROTESTNA IZJAVA ZAPOSLENIH IN ŠTUDENTOV FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI

Javno visokošolsko izobraževanje in znanstveno raziskovanje sta javno dobro. Zagotavljata osebno svobodo, kultiviranost ljudi in splošen napredek znanja. Če sta organizirana kot javna služba, omogočata prost dostop vsem državljanom. Poudarjamo: brezplačno in kvalitetno javno izobraževanje pomeni, da nihče ni obsojen na nevednost in revščino zaradi socialnega položaja svojih staršev in da kot družba ne zapravljamo talentov tistih, ki si ne morejo privoščiti plačila šolnine.

Humanistične vede še posebej izražajo skupno dobro s tem, da artikulirajo družbeno, kulturno in politično dogajanje ter kriterije za njihovo presojo. Ti kriteriji so lahko samo kriteriji pravičnosti in humanosti sodobne družbe. Poleg tega Filozofska fakulteta ni samo izobraževalna in raziskovalna, temveč tudi kulturna ustanova.

Aktualna vlada brezglavo sledi politiki t.i. varčevanja. Namesto da bi poskušala določiti vzroke trenutne ekononske in finančne krize in predstavila pozitiven program, ob katerem bi bili vsi državljani pripravljeni vzeti nase pošten del bremena, vlada sprejema ukrepe, ki obstoječih problemov ne rešujejo, zato pa razdvajajo družbo in mlado generacijo obsojajo na brezizhodnost.

Še posebej kontraproduktivni so varčevalni ukrepi na področju javnega šolstva. Izdatki za šolstvo niso strošek, temveč so naložba v ustvarjalnost in razvoj prihodnjih generacij. Namesto da bi že tako podhranjenim javnim univerzam zagotovili dodatna sredstva za izvedbo druge bolonjske stopnje, je vlada sredi letošnjega leta javnemu visokemu šolstvu vzela dodatnih 8 % sredstev in v predlogu proračuna za leti 2013 in 2014 načrtuje še dodatni rez v višini 8,5 %. Še več, visokošolska politika, ki obstoječe javne univerze sili v ukinjanje programov, nižanje kvalitete in uvajanje nepravičnih šolnin, z javnimi sredstvi obenem podpira ustanavljanje novih visokošolskih središč sumljive kvalitete in nejasnimi kapitalskimi povezavami. Ker so ukrepi na tem področju očitno nepravični, nesorazmerni in dolgoročno pogubni, zgroženi ugotavljamo, da vlada očitno namerava izstradati in s tem postopoma razdejati javno visoko šolstvo. Na to nikakor ne moremo pristati!

Zato delavci in študentje Filozofske fakultete zahtevamo od Vlade RS in Državnega zbora, da:

  1. Zagotovi zadostno financiranje javnega visokega šolstva, in sicer vsaj v obsegu kot pred varčevalnimi ukrepi, torej leta 2011.
  2. Preneha s prelivanjem javnih sredstev v zasebne visokošolske ustanove na škodo javnih.
  3. Razčisti obtožbe o koruptivnih povezavah med nekaterimi uslužbenci ministrstva in visokošolskimi ustanovami.

Današnji protestni shod je šele začetek!

Današnji protest na FF podpirajo tudi kolegi in kolegice s FDV, ki so na petkovem protestu sprejeli naslednjo izjavo:

Izjava protestnega zbora FDV

V petek, 30. 11. 2012 smo se na protestnem zboru zbrali zaposleni in študentje Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Po daljši razpravi smo izoblikovali naslednjo javno izjavo:

Zaposleni in študentje Fakultete za družbene vede protestiramo zoper nerazumno politiko varčevanja v visokem šolstvu, ki javnim univerzam jemlje ustavno zagotovljeno avtonomijo in načenja naše javno poslanstvo. Odločno podpiramo skupno protestno izjavo Univerze v Ljubljani ter izrekamo solidarnost z našimi umetniškimi akademijami, ki so se prve znašle na samem robu preživetja. Hkrati opozarjamo na dejstvo, da je resno ogroženo delovanje tudi ostalih članic naše univerze, med katerimi bomo mnoge zelo kmalu v enako nemogoči situaciji. Stopnjujoči se vladni ukrepi, ki nesorazmerno obremenjujejo najbolj vitalne dele slovenske družbe: znanost, izobraževanje, šolstvo, kulturo, hkrati pa ne le da ne dajejo rezultatov v smeri reševanja krize, temveč jo le še poglabljajo, so nelegitimni. Že danes ogrožajo sam obstoj javnih univerz, ki svoje pomembne družbene vloge ne morejo več opravljati tako kvalitetno, kot doslej, že jutri pa zaradi nezadostnega financiranja ne bodo mogle več izvajati niti osnovnih z zakonom določenih dejavnosti. Oblast je najprej univerze potisnila v petletni bolonjski študij, v naslednjem koraku pa petega letnika ne financira, temveč namesto tega prejšnji že tako nezadosten obseg sredstev še radikalno zmanjšuje. Slovenske javne univerze so na robu preživetja, zato pozivamo državljanke in državljane Republike Slovenije, da nas v našem boju za kvalitetno javno univerzo podprejo. Odločno protestiramo proti prelivanju javnih sredstev iz javnih univerz v zasebne žepe, nasprotujemo načrtnemu zmanjševanju avtonomije univerz in odklanjamo tiho uvajanje šolnin, ki naj bi nadomestile izpad proračunskega financiranja. Hkrati sami izražamo solidarnost in podporo ostalim delom javnega sektorja, katerih osnovno delovanje postaja z vsakim dnem bolj ogroženo. Brez kvalitetnih storitev javnega sektorja si delovanja naše družbe ne znamo predstavljati. Prepričani smo, da je izhod iz krize in oblikovanje alternativ odvisen tudi od uporabe našega znanja, ki ni namenjeno samo sebi, pač pa pomembno prispeva k širjenju temeljnih človeških vrednot ter k reševanju ključnih problemov, s katerimi se soočamo. Opozarjanje na širše družbene, politične in ekonomske probleme je naša pravica in dolžnost – naš klic in poklic!

Ob tem smo oblikovali »Protestni odbor FDV za javno univerzo«, ki bo pripravil in v sodelovanju z drugimi fakultetami in univerzami koordiniral prihodnje protestne akcije proti nelegitimnim, za izhod iz krize neučinkovitim in družbeno škodljivim vladnim ukrepom.

Zaposleni in študentje Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani