Sociologija
Zapisi o dogodkih

Islam in slovenski mediji

Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani je 5. 12. 2014 organiziral okroglo mizo z naslovom Islam in slovenski mediji. Na okrogli mizi, ki jo je vodila dr. Anja Zalta, so sodelovali mag. Brankica Petković, dr. Ahmed Pašić, dr. Primož Šterbenc, Boštjan Videmšek in Erik Valenčič. Udeleženci so na okrogli mizi govorili o problematiki medijskega poročanja o islamu in muslimanih tako v slovenskih, kot tudi v svetovnih medijih.

Ob eksploziji medijskega poročanja o islamu se še dodatno utrjuje prepričanje, da so muslimani v slovenskem prostoru in v celotni zahodni družbi formulirani kot Drugi, kot nekaj povsem drugačnega, nasprotnega, negativnega. Protiislamski diskurz, ki ga lahko zasledimo v medijih, je globoko zakoreninjen v zavesti Zahoda, kakor opozori dr. Primož Šterbenc. Ta diskurz namreč temelji na treh podmenah in sicer, da je islam agresivna religija, ki se širi zgolj s silo, da islam, zaradi svoje agresije, ni zmožen racionalne misli in, da zatira ženske.

Ko govorimo o slovenskih medijih je potrebno poudariti, da so ti mikrokozmos svetovnega medijskega delovanja, kakor opozori Erik Valenčič. Svetovni mediji in agencije, ki nadzirajo tok novic, in s tem tudi slovenske medije, so inherentno rasistični. V medijih lahko ves čas srečujemo pridevnik islamski, ki je največkrat povezan z islamsko državo in islamskimi skrajneži. To nenehno »bombardiranje« medijev s tematiko, ki islam povezuje z nasiljem, dodatno vzpodbuja islamofobijo. Tudi dr. Ahmed Pašić opozori na posploševanje, stereotipiziranje vseh pripadnikov islamske vere. Tudi sam je namreč, predvsem v času predvolilne kampanje za jeseniškega župana, naletel na številne polresnice, zavajanja in manipulacije. Vprašanja, ki so mu jih zastavljali mediji, večinoma niso bila vezana na predvolilno kampanjo, ampak na dogodke povezane s Sirijo, islamskimi skrajneži itd., kar je bilo prikazano kot prioritetni problem države.

Vendar so dandanes pričakovanja do medijev prevelika, saj, kot pravi mag. Brankica Petković, ti ne morejo biti drugačni kot celotna družba. Mediji so namreč ideološki aparat države in z njihovo pomočjo se utrjujejo nacionalni miti, kjer morajo tujci za vselej ostati tujci. Za medijsko eksplozijo se skrivajo partikularni interesi, pri reproduciranju proti-islamskega diskurza pa pomagajo novinarji, znanstveniki, politiki…

Udeleženci in poslušalci okrogle mize so se strinjali, da bi moralo biti dogodkov, ki bi opozarjali na to tematiko, več. Z njimi bi lahko namreč večji del družbe opozorili na skonstruirano medijsko podobo pripadnikov islamske vere.

Tajda Hlačar

Foto galerija