Sociologija
Zapisi o dogodkih

Historična sociologija

Od leve proti desni: Maca Jogan, Avgust Lešnik, Nada Pagon, Marko Kržan in Mitja Saje.

25. oktobra 2012 je v Modri sobi FF potekala Besedna postaja “Historična sociologija v očeh Dennisa Smitha in Ludvika Čarnija”, pogovor ob knjigi Dennisa Smitha “Vzpon historične sociologije” (Studia Humanitatis, 2012) in izbranih spisih Ludvika Čarnija “Obča in historična sociologija – Izvori sociološke misli na Slovenskem” (ZZFF, 2012).

Na okrogli mizi, ki jo je vodila dr. Nada Pagon, so sodelovali prof. dr. Avgust Lešnik, urednik Izbranih spisov Ludvika Čarnija in pisec spremne besede v Smithovem “Vzponu historične sociologije, zasl. prof. dr. Maca Jogan, prof. dr. Mitja Saje in asist. Marko Kržan.

Oglejte si videoposnetek Besedne postaje in slikovne zapise z okrogle mize.

Posnetek okrogle mize

Slikovni zapisi

Več informacij o knjigah:

Izbrani spisi Ludvika Čarnija
Dennis Smith: Vzpon historične sociologije

O dr. Ludviku Čarniju:

Prof. dr. Ludvik Čarni (1931 – 1996), sociolog in zgodovinar, spada v prvo generacijo učiteljev Oddelka za sociologijo FF. Na oddelku je predaval predmeta Obča sociologija in Zgodovina sociološke misli na Slovenskem, od leta 1989 v nazivu redni profesor. Znanstvenoraziskovalno se je ukvarjal s teorijo formacij družbe in periodizacijo družbenega razvoja, še posebej z azijskim produkcijskim načinom, z zgodovino sociološke misli na Slovenskem ter s tematiko, ki je na presečišču sociološke in zgodovinske znanosti (historično sociologijo). Mdr. je bil prvi odgovorni urednik revije Anthropos (1969 – 1975) ter predstojnik Oddelka za sociologijo FF (1980 – 1984). Leta 1992 je prejel “veliko priznanje” Filozofske fakultete za pomemben prispevek k razvoju in ugledu svoje stroke ter k splošnemu napredku Fakultete. Več