Sociologija
Dogodki

Will Kymlicka spet v Ljubljani

Prof. Will Kymlicka s kanadske univerze Queens se po uspešnem gostovanju na Filozofski fakulteti ob 50. obletnici Oddelka za sociologijo vrača v Ljubljano. 7. marca 2013 bo predaval na Fakulteti za družbene vede.

Predavanje bo 7. marca 2013 ob 12h v Veliki dvorani FDV (Kardeljeva ploščad 5 v Ljubljani).

Prof. Kymlicka je svojo akademsko kariero, v teku katere je izdal osem knjig in čez 200 znanstvenih člankov, posvetil politični filozofiji in še zlasti teoriji multikulturalizma, o katerem je izdal več globalno vplivnih znanstvenih monografij. V okviru projekta Multiculturalism Policy Index izvaja globalni monitoring politik, namenjenih spodbujanju multikulturnosti.

Tokrat prof. Kymlicka prihaja v Ljubljano, kjer je imel pred tremi leti odmevno predavanje o multikulturalizmu, da predstavi svojo presenetljivo zadnjo knjigo, Zoopolis. Polemična knjiga Zoopolis je prispevek k politični filozofiji na področju človekovih pravic, ki jih Kymlicka s soavtorico Sue Donaldson v tem prelomnem delu prenaša na živali. Udomačene in divje živali, kakor tudi »vmesne«, človeku prilagojene prosto živeče vrste, Zoopolis prepričljivo vzporeja z odnosi v človeški politični skupnosti, in se zavzema, da bi od človeka odvisne domače živali dobile najosnovnejše državljanske pravice, medtem ko bi divjim živalskim vrstam priznali suverenost neodvisne skupnosti, preostalim pa status, podoben migrantskemu. Gre za enega najpomembnejših prebojev v razmisleku o človekovem odnosu do živali v zadnjih desetletjih, ki ni le fascinantna teorija, ampak tudi utemeljen in izvedljiv program. Zoopolis končno prestavlja razpravo o človekovem odnosu do živali iz polja etike in morale v politologijo in se vpisuje v nabor novih političnih teorij in pojavov, ki osmišljajo človekovo vpetost v ekosistem, kot so teorije globokega in zelenega državljanstva, izrecna ustavna zaščita žive narave v nekaterih državah ali stranke, ki postavljajo odnos do živali v vrh svoje politične agende.