Sociologija
Dogodki

Vsakdanje življenje oseb z nebinarnimi spolnimi in seksualnimi identitetami: študija primera

V ponedeljek, 16. aprila vas ob 16.20 uri v predavalnico 430 vabimo na predavanje Nine
Perger z naslovom Vsakdanje življenje oseb z nebinarnimi spolnimi in seksualnimi
identitetami: študija primera.

V doktorski disertaciji z naslovom Vsakdanje življenje oseb z nebinarnimi spolnimi in
seksualnimi identitetami se avtorica osredotoča na vsakdanje življenje oseb z nebinarnimi
spolnimi in seksualnimi identitetami, torej oseb, ki se ne identificirajo ne kot moški, ne kot
ženske (in s tem presegajo spolni binarizem) in/ali oseb, ki se ne identificirajo ne kot
heteroseksualne in ne kot geji oziroma lezbijke (in s tem presegajo seksualni binarizem).
Teoretski okvir predstavljajo Bourdieujeva teoretska orodja, s fokusom na njegovem manj
znanem, manj teoretsko razdelanem in manj empirično preverjenem konceptu razklanega
habitusa, s katerim lahko v povezavi z nekaterimi drugimi teoretskimi prijemi, usidramo
mestoma precej abstraktne kvirovske teorije v vsakdanje življenje družbenih akterk_jev,
skupaj s vpogledom v izkušnje družbenega neprepoznavanja in nasilja, izhajajočega iz
družbeno prevladujočega spolnega in seksualnega binarizma. Na predavanju bo
predstavljena študija primera iz sicer še potekajoče raziskave.

Vljudno vabljene_i!