Sociologija
Dogodki

Vabilo na predavanje dr. Leva Centriha

Založba Sophia in predmeta Teorije ideologije ter Epistemeologija humanistike in družboslovja Oddelka za sociologijo Filozofske fakultete  vabita ob izidu knjige

Alfreda Sohn-Rethela: Ekonomija in razredna struktura nemškega fašizma

na  predavanje dr. Leva Centriha z naslovom Fašizem in zgodovina kvazi protikapitalističnih projektov.

Predavanje bo v torek, 19. februarja 2013, ob 19. uri v predavalnici 15 na Filofofski fakulteti.

Sedanja ekonomska in politična kriza se poglablja s krčenjem demokracije. Medtem ko široke ljudske množice v številnih državah zahtevajo neposredno demokracijo, ohranitev socialne države, eksperimentiranje z neprofitno ekonomijo itn., politične elite ponujajo tehnokratske rešitve, ki brez izjeme pomenijo nadaljevanje s politikami varčevanja, tj. razlaščanja delovnih ljudi. V krizi so družbene ureditve perifernih držav, kakor tudi mednarodnih povezav; v prvem primeru se ta kriza kaže v zaostrovanju razrednih nasprotij, v drugem pa v konfliktih med državami. Mnogi v tem kontekstu opozarjajo na nevarnost ponovnega vzpona nacionalizma ali celo fašizma. V predavanju bomo izhajali iz teorije svetovnih-sistemov in zagovarjali tezo, da je bil zgodovinski fašizem sistemsko gibanje, ki je v marsičem parazitiralo na političnih in ideoloških praksah delavskih in kmečkih gibanj, tako reformističnih kot tudi avtentično antisistemskih. Zgodovinski fašizem se tako od tipičnih bonapartističnih gibanj razlikuje po tem, da je v taktike mobiliziranja ljudskih množic eksplicitno vključil protikapitalizem. Fašistični projekt 20. stoletja bomo koncipirali kot kvazi protikapitalistični projekt; to bo naše izhodišče za markiranje kontinuitet in diskontinuitet s podobnimi družbenimi pojavi v današnjem času.