Sociologija
Dogodki

Tri nove knjige

Studia Humanitatis vljudno vabi na predstavitev treh novih knjig. Predstavitev bo v sredo, 13. 2. 2013 ob 12. uri v Trubarjevi hiši literature. Sodelovali bodo: Boris. A. Novak, Ičo Vidmar in Jože Vogrinc, pogovor bo povezoval Marko Kržan.

Sodelujoči bodo predstavili naslednje knjižne novitete:

Susan Buck-Morss, Hegel, Haiti in univerzalna zgodovina (Prevod Kostja Žižek, urednik Marko Kržan, spremna beseda Slavoj Žižek.)

Precej svojska knjiga, ki se umešča na mejo med filozofijo in zgodovino in predlaga drugačno pojmovanje univerzalne zgodovine: ne kot Heglove sistemizirane preteklosti in ne kot Heideggrove ontološke trditve, da je zgodovinskost bistvo biti. Univerzalna zgodovina je tu filozofska refleksija , podoba resnice, ki jo razkriva pa je občutljiva za čas. “Stvar ni v tem, da se spreminja resnica : spreminjamo se mi”, pravi avtorica.

Roland Mortier, Izvirnost, nova estetska kategorija v razsvetljenskem stoletju. (Prevod Katja Zakrajšek, urednik Jernej Habjan, spremna beseda Boris. A. Novak.)

Ne posnemanje ne izvirnost nista jasna in samoumevna pojma. Ne moreta obstajati absolutno, saj bi se izničila: posnemanje se izrodi v kopiranje ali plagiat, izvirnost pa postane preprosto nezamisljiva, kot stvarjenje ex nihilo, brez predhodnika, brez analogije s kakim sedanjim ali preteklim delom. Ne eno ne drugo ni apriorno pozitivno. Vse je stvar poudarka, okusa ali navade” (iz avtorjevega Uvoda).

Simon Frith, Lee Marshall, Glasba in avtorska pravica. Zbornik. (Prevod Ičo Vidmar, urednik Marko Kržan, spremna beseda Ičo Vidmar in Jože Vogrinc.)

Nekaj že klasičnih tekstov o zelo vroči temi, ki sega prek temeljnega predmeta – avtorske pravice v glasbi in glasbeni industriji- v vsakršno intelektualno ustvarjalnost: “»Avtorska pravica« je samostalnik in ne glagol, je prej stvar kot dejanje: nečesa ne morete kar tako »avtorsko-u-pravičiti«. Čeprav je avtorska pravica stvar, je njena eksistenca odvisna od obstoja takega dela, ki mu je primerno dodeliti avtorsko pravico. Zato pravijo, da avtorska pravica raje subsistira kot eksistira. Če nekdo napiše pesem (v avtorskem pravu bolj znano kot »delo«, podobno kot vse druge stvaritve), potem ta pesem obstaja in avtorska pravica je (subsistira) na pesmi. Toda avtorska pravica ne more obstajati brez pesmi. Izjemno pomembno je razlikovati med avtorskim delom in avtorsko pravico na delu – nista isto” (iz uvodnega poglavja).