Sociologija
Dogodki

Romano Čhon

4. festival romske kulture Romano Čhon

Ponedeljek, 2. april

16:00 Vetrinjski dvorec, Gledališka dvorana

Odprtje 4. festivala romske kulture Romano Čhon 2012 ali Kdaj bodo Romi pisali o nas?

Odprtje bo ponovno priložnost za druženje ustvarjalcev, raziskovalcev in ljubiteljev romske kulture. Po uvodnih nagovorih vidnih oseb slovenskega in evropskega političnega ter kulturnega prostora bo na govorniški oder stopila vse bolj uveljavljena stand-up komedijantka Lucija Ćirović, ki bo zadrege politik in nevladnih organizacij pri obravnavanju romskih tem predstavila skozi oči humorja. Program se bo nadaljeval z dvema predavanjema pod skupnim naslovom Kdaj bodo Romi pisali o nas? Predavala bosta raziskovalca romske kulture, socialni antropolog Martin Olivera (FR) in romolog Patrick Williams (FR). Predavanji bo moderirala Ana Podvršič, iz angleščine bo simultano prevajal Tony Čater.

18:00 Vetrinjski dvorec, Gledališka dvorana

Dr. Patrick Williams: Prispevek etnologije k poznavanju Romov

Etnologija se od ostalih družbenih ved razlikuje po vzpostavljanju neposrednega odnosa s tistimi, ki jih preučuje. Etnologi so obravnavali vrsto posameznih skupnosti: Rome Gabori iz Transilvanije, Gadjenko Manouš iz francoskega Centralnega masiva, Gitano Flamencos iz Jerez de la Frontere, slovenske Rome iz beneške pokrajine, Rome Kalderaš iz predmestja Pariza itn. Njihova dela izpostavljajo to, kar je vsaki od teh skupnosti lastno in kar imajo skupnega. Tako jim je skupna razširjenost v večinski družbi; strategije, ki jih skupnost oblikuje, da bi si zagotovila obstoj in (relativno) avtonomijo v tem položaju so v vsaki skupnosti drugačne. Tako etnologija o Romih ponudi precej drugačno sliko od tistih, ki so splošno razširjene.

Patrick Williams je eden največjih francoskih socialnih antropologov – romologov. Podrobneje je preučeval različne vidike življenja in jezika francoskih Romov Kalderaš in Gadjenko Manouš, trenutno pa se v sklopu Raziskovalnega centra za urbano antropologijo v Parizu ukvarja zlasti z jazzom Manouš. Med njegova pomembnejša dela lahko štejemo Mariage tsigane in Gypsy World: The Silence of the Living and the Voices of the Dead.

19:00 Vetrinjski dvorec, Gledališka dvorana

Dr. Martin Olivera: Vprašanje Romov v današnji Evropi: koga vključuje in v kaj?

V zadnjih petnajstih letih so Romi postali ena ključnih tem evropskih in državnih institucij. Evropska unija trenutno izvaja program Desetletje vključevanja Romov, Evropska komisija pa je od vsake države članice zahtevala Nacionalno strategijo vključevanja Romov. Na predavanju bomo podrobneje pogledali, kako se je ta razprava o Romih postopoma razvijala in o kom navsezadnje govorimo. Zanimalo nas bo tudi, zakaj je ta tema politično in medijsko tako “uspešna”.

Martin Olivera je doktoriral iz socialne antropologije na Univerzi Nanterre-La Défense. Preučuje družbene in kulturne procese romskih skupin v Romuniji in v Franciji ter javne politike, ki so namenjene romskim skupinam. Je velik poznavalec Romov v Romuniji in član znanstvenega omrežja Urba-rom. Trenutno dela kot koordinator projektov z Romi iz pariške regije (Seine-Saint-Denis). Lani je med drugim uredil posebno številko revije Etudes tsiganes in izdal monografijo Roms en (bidon)villes.

Odprtje so organizirali: Urbane brazde, Frekvenca, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, Zadruga Dobrina, ZULK.

Torek, 3. april

11:00 – Vetrinjski dvorec, Gledališka dvorana

Tiskovna konferenca, 3. predstavitev nove tematske številke Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo z naslovom Romi (letnik 39, št. 247, 2012)

Glavne značilnosti slovenskih razprav o Romih se dotikajo povezanosti z državno zakonodajo in identitetno politiko. Še vedno prevladuje prepričanje o nujnosti znanja, ki naj utemelji potrebno prevzgojo tako imenovane manjšinske skupine, njihovo integracijo v okolje ali pa razprave o strpnejši in vključujoči družbi. Poglobljeni pregled obstoječe literature in dela pokaže sistematično ignoriranje tuje antropološke produkcije ter predpostavko, da bi spremembe v kulturni in/ali pravno-politični sferi lahko vplivale na spremembe ekonomskih odnosov. Nova tematska številka o Romih pa želi odpreti prostor tukajšnjim razpravam in razširiti – bolje, premestiti – horizont mišljenja onkraj obstoječih uveljavljenih problematik, ki se zgoščajo ob preučevanju Romov.

Intelektualno popotovanje začenjamo z razmišljanji Patricka Williamsa, Henriette Asséo, Martina Olivere in Rade Iveković o obstoječem znanju in produkciji o Romih. Razpravo nadaljujejo konkretne terenske analize in/ali etnografije Tjaše Pureber, Mire Muršič in Ane Podvršič, ki iz različnih perspektiv osvetljujejo položaj romskih skupnosti v Grosuplju, Mariboru in Novem mestu, se pravi tistih skupnosti, ki doslej niso bile deležne večjega znanstvenega zanimanja. Raziskave postavijo vprašanje vloge države in mesta v zagotavljanju pravic in sprejemanju odgovornosti za blaginjo ljudi, na katerega poskušajo odgovoriti Vesna Leskošek, Huub Van Baar, Hazemina Minka Đonlić in Oliver Legros. Gáspár Miklos Tamás s premislekom o sodobni obliki državljanstva hkrati zaključi naše razpravljanje in ponudi popotnico za nadaljnjo refleksijo o možnosti upora trenutnemu sistemu.

Na tiskovni konferenci bodo nastopili:

Ana Podvršič (urednica, avtorica besedil, podiplomska študentka v Franciji);

Mira Muršič (piska besedila, predsednica ZULK-a in organizatorica festivala Romano Čhon);

Hazemina Minka Đonlić (piska besedila, predsednica društva Frekvenca, koordinatorica projekta Etnomobil pri Urbanih brazdah);

Tjaša Pureber (piska besedila, podiplomska študentka sociologije in novinarka);

Patric Williams (pisec besedila, socialni antropolog in eden najvidnejših romologov v Evropi);

Martin Olivera (pisec besedila, socialni antropolog in romolog).

Več informacij o 4. festivalu romske kulture Romano Čhon >>>