Sociologija
Dogodki

Novo rektorjevo pismo študentom in zaposlenim

Včeraj smo objavili pismo rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Staneta Pejovnika, ki ga je naslovil na celotno akademsko skupnost Univerze v Ljubljani (glej spodaj). Danes je skupnost ponovno naslovil z naslednjim pismom:

Študentke in študenti, asistentke in asistenti, strokovne sodelavke in sodelavci, raziskovalke in raziskovalci, profesorice in profesorji, vsi zaposleni.

Včeraj sem vam poslal pismo, v katerem sem na kratko predstavil finančno stanje naše univerze in visokega šolstva. V njem sem vas prosil za podporo in v manj kot 24 urah je prispelo več kot 11.000 podpisov strinjanja. Podpisi podpore pa še vedno prihajajo. Hvala!

Današnji shod študentov in zaposlenih pred Državnim zborom RS pomeni prvi pomembni korak k ohranjanju kakovostnih javnih univerz. Danes sprejeta amandmaja k proračunu RS 2013 pomenita zgolj omilitev oteženih razmer, nikakor pa ne dokončne rešitve.

V naših skupnih akcijah do sedaj smo bili močni. Še naprej si bomo prizadevali za zagotavljanje ustreznih pogojev za delo, kot tudi za demokratično, socialno in pravno državo.

S spoštovanjem,

Stane Pejovnik, vaš rektor

Včerajšnje pismo:

Študentke in študenti, asistentke in asistenti, strokovne sodelavke in sodelavci, raziskovalke in raziskovalci, profesorice in profesorji, vsi zaposleni.

Pošiljam vam pismo z opisom stanja, v katerem smo se znašli. Če se s pismom strinjate, vas prosim, da to s podpisom potrdite. Podpis je zelo pomemben, saj mi bo dal privoljenje, da govorim v imenu celotne Univerze v Ljubljani.

Univerza v Ljubljani – osrednja slovenska visokošolska organizacija se je z znižanji sredstev za njeno dejavnost znašla v brezizhodnem položaju. Že z dosedanjimi rezi je bilo delovanje Univerze v Ljubljani resno ogroženo. Napoved novih nižanj v predlogu proračuna za leto 2013 pa dejansko pomeni poseg v samo vitalno jedro ustanove. Opozarjamo, da pristojno ministrstvo za tako drastične reze ni pripravilo nobene utemeljitve niti analize posledic takšnega nerazumnega varčevanja za prihodnost visokega šolstva. To bi morali narediti. Ne samo zato, ker je takšno »varčevanje« nesorazmerno glede na varčevanje na drugih področjih in še zlasti glede na pomen znanja in znanosti. Tako pa poteka zmanjševanje sredstev v ob popolni nevednosti vlade o negativnih posledicah takšnega »varčevanja« v visokem šolstvu in znanosti. Predlog proračuna za leto 2013 pomeni za univerze 16% zmanjšanje sredstev za izobraževanje in 20% zmanjšanje sredstev za raziskovanje glede na leto 2011. A v letu 2013 pričenja Univerza v Ljubljani v celoti z izvajanjem 5. letnika bolonjskih programov, kar pomeni znatno povečanje obsega dela in stroškov ob izjemnem znižanju sredstev. Nobena notranja racionalizacija tega izpada ne more nadoknaditi. Tudi za nobeno dodatno preusmeritev sredstev med tržno, raziskovalno in pedagoško dejavnostjo ni več prostora, saj ja Univerza v Ljubljani že do sedaj v največji možni meri razporejala sredstva med posameznimi viri in je dejansko plačevala javno službo visokošolskega izobraževanja iz virov pridobljenih na trgu. Poleg tega pa sta zaradi zmanjševanja proračunskih sredstev za raziskovanje ogroženi tako razvojna kot raziskovalna dejavnost univerze.

Ministri v sedanji vladi ter poslanke in poslanci v DZ očitno pozabljajo, da so bili sami deležni kakovostnega in brezplačnega študija na javnih visokošolskih ustanovah. S svojimi sedanjimi dejanji in nesprejemljivimi odločitvami pa dejansko odrekajo sedanjim in bodočim generacijam študentk in študentov priložnost za enakopraven dostop do brezplačnega javnega visokega izobraževanja. Kvalitetno in brezplačno javno šolstvo je nujni pogoj za obstanek demokratične in socialne države, predvsem pa družbe, ki temelji na solidarnosti in spoštovanju vseh ljudi.

Škoda, ki nastaja sedaj, se ne more nadoknaditi v nekih boljših, bolj bogatih časih. Generacije, ki študirajo sedaj, bodo nepopravljivo žrtvovane za slabo domišljene načine »varčevanja«.

Zato odločno nasprotujemo takšni uničevalni politiki. Ne moremo, ne smemo in nimamo pravice pristati na napovedane drastične reze. Takim posegom se moramo upreti, vsi skupaj, tukaj in zdaj. Obenem izražamo našo solidarnost z vsemi javnimi ustanovami, ki so v podobnem položaju, s celotno kulturno sfero ter z vsemi sodržavljani.

Od Vlade RS pa zahtevamo, da spremeni in zmanjša načrtovana nižanja sredstev v visokem šolstvu za leto 2013. Poslanke in poslance Državnega zbora pozivamo, da zavrnejo načrtovani predlog proračuna.

Prosim, da mi vaše mnenje na zgornje sporočilo, posredujete. To naredite tako, da pošljete pismo na elektronski naslov: Rektorjevo.Pismo@uni-lj.si in v zadevo sporočila zapišete le »Se strinjam« oziroma »Se ne strinjam«. Pod vsebino sporočila lahko obrazložite vaše stališče.

Lep pozdrav, Stane Pejovnik, rektor UL

PRIPIS:
Univerza v Ljubljani želi izraziti svoje nestrinjanje z ukrepi, ki bodo temeljito posegli v delovanje in s tem imeli negativne posledice na celotno družbo. Zato nas rektor poziva na zbor zaposlenih in študentov UL v četrtek, 6. decembra 2012. Zbor je predviden ob 9. 50 uri pred stavbo UL na Kongresnem trgu, od koder bomo odšli pred Državni zbor RS v času zasedanja. Tam bomo kulturno izrazili nestrinjanje in opozorili na škodljive posledice aktualnih sprememb.