Sociologija
Dogodki

Razpis ERASMUS

Posredujemo vam besedilo Razpisa za študijske izmenjave Erasmus, prijavni obrazec in Excelovo tabelo.

Rok za oddajo s strani oddelkov izbranih študentov v Mednarodno pisarno FF (prijavnice in izpolnjena Excelova tabela) je 22.2.2012.

Besedilo razpisa, priloge in seznam podpisanih bilateralnih sporazumov najdete na spletni strani mednarodne pisarne FF: http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/MednarodnaPisarna/Mobilnost/Erasmus/Erasmus.html

Ob tej priložnosti vas še obveščamo, da bo informativni dan za Razpis Erasmus na FF v sredo, 11.1.2012 ob 10.30 uri v pred. 34.

Več informacij lahko na oddelku dobite pri kontaktni osebi za izmenjave Erasmus, dr. Damjanu Mandelcu.