Sociologija
Dogodki

Predavanje prof. Drude Dahlerup: “Has democracy failed women?”

V A B I L O

V sredo, 9. maja vas ob 17.00 (pred. 233) vabimo na predavanje svetovno znane profesorice političnih ved iz Švedske,
Drude Dahlerup z naslovom “Has democracy failed women?

Drude Dahlerup je profesorica političnih ved na Univerzi v Stockholmu, Švedska in zaslužna profesorica na Univerzi Roskilde, Danska. Izjemno angažirana predavateljica in raziskovalka dela tudi kot globalna svetovalka (UN Women), v organizaciji Inter-Parliamentary Union in drugih mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo z opolnomočenjem žensk v politiki. Napisala je številne članke in knjige s področja žensk in politike, ženskega gibanja in feministične teorije. Med zadnjimi objavami so: Drude Dahlerup and Monique Leyenaar (eds.): Breaking Male Dominance in Old Democracies (Oxford University Press, 2013). Poseben sklop z naslovom: The Legitimacy and Effectiveness of Gender Quotas in Politics in Central East Europe” (Teorija in praksa 2/2017) (vabljeni urednici skupaj z M. Antić Gaber). Drude Dahlerup: Has Democracy Failed Women? Polity Press, Cambridge.

Kratek opis predavanja: V predavanju bo prof. Dahlerup, izhajajoč iz njene nove knjige z istim naslovom zagovarjala tezo, da pod-reprezentiranost žensk v političnem odločanju predstavlja demokratični deficit. Razpravljala bo o tem, do katere mere smo globalno gledano na pravi poti do popolne enakosti spolov v politiki, ali bomo videli “backlash”, posebno v ne-liberalnih demokracijah ali strankah, ali lahko gibanje #MeToo spremeni takšne trende…