Sociologija
Dogodki

Novo predavanje ob predstavitvi knjig dr. Alojza Cindriča

Lepo vabljeni na predavanje ob predstavitvi knjig dr. Alojza Cindriča, ki bo potekalo v četrtek, 31. marca 2011 ob 12h v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani.

Monografiji sta rezultat avtorjevega dolgoletnega raziskovanja. V raziskavi si je avtor “zastavil vprašanje, kako je bilo v slovenskih deželah, še posebej na Kranjskem, kjer je slovensko prebivalstvo predstavljalo večino, in kakšno vlogo pri oblikovanju meščanske družbe je imela izobrazba oziroma univerzitetni študij.

Temu vprašanju so se pridružila še druga, kot na primer: kateri družbeni razredi so omogočali izobrazbo svojim otrokom, katere študijske smeri so kranjski študenti izbirali, kako uspešni so bili pri študiju, kako družbeno dejavni so bili v kasnejšem poklicnem življenju in podobno.”