Sociologija
Dogodki

Pozor, znanje na cesti!

Filozofska fakulteta bo v sredo, 19. 12. 2012, protestno izvedla najmanj 83 svojih rednih in posebnih predavanj zunaj prostorov FF. Predavanja bodo potekala na 36 različnih lokacijah po Ljubljani: na trgih, v knjižnicah, knjigarnah, galerijah, muzejih, gledališčih in kavarnah v središču Ljubljane. Predavanja bodo javna in poleg študentov pri posameznih predmetih k udeležbi vabimo vse zainteresirane. Akciji se pridružujejo tudi Fakulteta za družbene vede, Pedagoška fakulteta in AGRFT UL.

Z akcijo protestiramo zoper uničujočo visokošolsko politiko vlade, ki še vedno traja. Ta nerazumno in netransparentno krči proračunska sredstva za javno visoko šolstvo in znanost. Poleg tega namerava z vsiljenim zvišanjem normativa neposredne pedagoške obveznosti univerzitetnih učiteljev z novelo Zakona o visokem šolstvu sprožiti odpuščanja pedagoškega kadra. Vlada javne univerze sili v slabo izbiro med nižanjem kakovosti študija in med uvedbo šolnin.

Zato bomo v sredo, 19. 12. 2012, akademsko protestirali, tako da bomo na cesti demonstrirali kakovost znanja, ki ga vlada omalovažuje in ga meče na cesto.

Seznam predavanj

Manifest FF ob zasedbi mestnega jedra:

Danes, 19. decembra 2012, se nas več deset profesorjev in več sto študentov Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani podaja na trge, ulice in v druge javne prostore, da bi svoje znanje prenesli vsem ljudem. S tem želimo sporočiti naslednje.

  • Javno bomo prikazali naše vsakodnevno delo, ki so ga nekateri politiki v preteklosti diskreditirali, in bogastvo znanja, ki ga predajamo svojim študentom.
  • Sporočamo javnosti, da demokratične in napredne družbe ni brez dobre javne univerze, ki je finančno dostopna vsem.
  • Opozarjamo na slabe pogoje dela, ki smo jih imeli že pred sedanjo serijo t.i. varčevalnih ukrepov, in simbolično sporočamo, da nas vlada s finančnimi rezi »meče na cesto«.
  • Protestiramo proti temu, da vlada finančno duši slovenske javne univerze in s tem ogroža mlado generacijo lektorjev, asistentov, docentov in raziskovalcev, predvsem tistih, ki so zaposleni za določen čas ali na projektih. Zahtevamo ureditev položaja najslabše plačanih in najbolj prekarnih delavcev na univerzi.
  • Zahtevamo uveljavitev politike javnega, splošnega štipendiranja, s pomočjo katerega se bodo študentje lahko posvetili študiju namesto boju za vsakdanje preživetje.
  • Z angažiranimi predavanji bomo izrazili nasprotovanje zahtevi, naj se javna univerza financira tako, da služi aplikativnim in ideološkim interesom podjetij ter se raziskovalno in organizacijsko podreja kapitalu. V nasprotju s tem se zavzemamo za krepitev notranje demokratične participacije kot poti k potrebni prenovi univerze.

S to akademsko manifestacijo stopamo ob bok ostalim oblikam demonstracij, ki branijo javno šolstvo, zdravstvo in ostale javne storitve in ki protestirajo proti »ugrabitvi države« s strani vladajočih elit.