Sociologija
Dogodki

Pogovor ob izdaji monografije Začasno bivališče: Na grad 25, Ig

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi Začasno bivališče: Na grad 25, Ig

O monografiji bodo spregovorile urednica in soavtorica knjige, dr. Milica Antić Gaber, in soavtorice Darja Tadič, Jasna Podreka, Nina Perger in Deja Crnovič. Pogovor bo vodila Nika Kovač.

Pogovor bo v sredo, 7. marca 2018, ob 17. uri v Trubarjevi hiši literature.

* * *

Knjiga z naslovom »Začasno bivališče. Na grad 25 Ig« je zbirka desetih zgodb žensk, ki prestajajo kazen zapora v edinem ženskem zaporu v Sloveniji, na Igu. V njej so avtorice knjige, Milica Antić Gaber, Darja Tadić, Nina Perger, Deja Crnović in Jasna Podreka, želele dati glas tistim, ki so v družbi malo slišane, tistim z roba. S pričujočo publikacijo so se avtorice podale na pot v bolj ali manj neznano pokrajino zaporniškega sveta, v svet žensk, ki so morale osebno svobodo, svobodo gibanja, svobodo druženja z njim dragimi osebami začasno »zamrzniti«. V ta svet se niso podale zato, da bi pokukale za težka zaporniška, grajska vrata in potešile svojo znanstveno–raziskovalno ali kakšno drugo radovednost. Tja so se podale zato, da zaprtim ženskam dajo glas, da lahko povedo kdo so, kakšna življenja so živele pred obdobjem zapora, kako so se znašle za zapahi, kako tam živijo, o čem razmišljajo ter kako so se pripravljale na življenje onkraj zidov odvzete svobode. Ženskam na prestajanju kazni zapora so želele omogočiti, da širši javnosti skozi svoje zgodbe in s pogledom od znotraj same ponudijo v branje (najverjetneje nekoliko drugačen) pogled na zaporniško populacijo in morda spodbudijo k razmislekom in drugačnemu razumevanju tistih, ki se tam znajdejo. Še bolj pa je avtorice knjige vodila želja, da bi jih širša družba brez izkušnje zapora bolj reflektirano sprejela nazaj, ko se vrnejo v rutino vsakdanjega življenja z željo zaživeti povsem »normalno življenje«.

Vabljene_i.