Sociologija
Dogodki

Okrogla miza o ZViSu

Študentsko društvo Iskra in predstavnica študentov Oddelka za sociologijo v ŠSFF vljudno vabita na okroglo mizo, ki bo v torek, 15. 4. 2014, ob 16.20 v predavalnici »1A-Rim«.

Na okrogli mizi bosta sodelovala Gorazd Kovačič in Tibor Rutar, moderirala bo Marike Grubar.

Gorazd Kovačič bo razložil, kateri širši motivi so vodili vlado in druge vplivne deležnike (akademske rentnike, študentske organizacije, lastnike kapitala), da so v 90. letih sprožili širitev javnega in tudi zasebnega visokega šolstva, v zadnjih letih pa skušajo zmanjšati število študentov in izobražencev. Pokazal bo, da je sedanji poskus razširitve šolnin na redni študij epizoda v dolgoletnih poskusih vlade, da bi se z regulacijo visokega šolstva odzivala na strukturno brezposelnost in krizo lokalne industrije. Potem ko je država dolgo časa stavila na to, da bo z višanjem izobrazbene ravni prebivalstva sprožila razvojni preboj gospodarstva, je zdaj kapitulirala pred krizo gospodarstva, ki se je sesedlo zaradi neproduktivnega zapravljanja kapitala.

Tibor Rutar bo predstavil sociološko kritiko v politologiji prevladujoče pluralistične teorije države, po kateri je vsebina državne politike institucionalno nevtralna. Pokazal bo, zakaj je država kot institucija v kapitalističnih družbah vedno, ne le naključno, nagnjena k interesom privatnih lastnikov kapitala. Bolj natančno, njegov osrednji argument bo, da obstajajo trije mehanizmi, ki državo v kapitalizmu delajo zares kapitalistično, pri čemer bo kritičen do naivnih marksističnih tez o državi kot preprosto orodju vladajočega razreda. Prek kritike pluralistične teorije države bo skušal razložiti, zakaj je predvsem v času gospodarske krize, v kakršni živimo danes, kakovost javnega šolstva načeta tako neposredno kot posredno.

Vabljeni!