Sociologija
Dogodki

Okrogla miza MIGRACIJSKA POLITIKA EU: NOVE ARTIKULACIJE IZKLJUČEVANJA V 21. STOLETJU

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi “Migracijska politika EU : Nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju”.

O knjigi bosta spregovorila avtorica knjige dr. TJAŠA UČAKAR in dobra poznavalka obravnavane tematike dr. MOJCA PAJNIK. Pogovor bo vodila dr. JASNA PODREKA.

Pogovor bo v ponedeljek, 13. novembra ob 16.00 uri v Trubarjevi hiši literature.

Monografija prinaša nova spoznanja na področju migracijskih študij, predvsem razširitev razumevanja migracijske politike EU kot restriktivne, represivne in protievropske, kar je prevladujoč okvir kritične teorije migracij, z novim razumevanjem udejanjanja evropskega apartheida v 21. stoletju, ki ga ne zaznamujejo zgolj represivne plati oblasti, temveč vse bolj pogosto tudi produktivne dikcije temeljnih evropskih vrednot in njenih deklarativnih humanističnih usmeritev. Avtorica se analize loteva z zgodovinsko primerjalno tekstualno analizo ključnih dokumentov evropske migracijske politike in opozarja na represijo in izključevanje znotraj novega polja udejanjanja evropskega apartheida, ki ga zaznamujejo afirmativni diskurzi o temeljnih evropskih vrednotah, varovanju človeških življenj, humanosti in humanitarnosti, torej diskurzi, ki so na prvi pogled varni, vključujoči in diametralno nasprotni represivnim ukrepom na terenu.

Vabljene_i!