Sociologija
Dogodki

Mednarodni simpozij o usklajevanju zasebnega in profesionalnega življenja

Vljudno vas vabimo na mednarodni simpozij:

Čigav problem je usklajevati zasebno in profesionalno življenje v slovenski politiki?”

Simpozij bo potekal v angleškem jeziku 30. marca 2012 v Modri sobi na Filozofski fakulteti.

PROGRAM:

9.00 – 9.15 Registracija

9.15 –  9.30 Pozdravni nagovori

9.30 – 11.30 Uvodni predavanji:

Joanna McKay (Nottingham Trent University, UK): From school run to dispatch box: politicians and motherhood in Germany and the UK

Milica Antić Gaber: Researching the interconnectedness of private and political in Slovenia

11.30 – 12.00 Odmor

12.00 – 14.00 Problems of balancing the private life and political career as found in Slovenia.

Sara Rožman: Political career, early (family) socialisation and gender.

Metka Mencin Čeplak: Women politicians and their ambivalence about politics.

Aleksandra Kanjuo Mrčela: Masculinised political profession: assumption of another carer/homemaker.

Jasna Podreka: Politicians at home: who does the household work?

Iztok Šori: Politicians as parents: who cares and who feels guilty?

Milica Antić Gaber: Entering the political field: Obstacles and encouragements.

Irena Selišnik: Career pathways to parliament

14.00 – 14.30 Diskusija

14.30 Zaključek

Kratka informacija o projektu:

Projekt Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za številčnejšo prisotnost žensk v politiki je temeljni raziskovalni projekt, ki ga financira ARRS in se izvaja na Oddelku za sociologijo, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani od leta 2009. Raziskava izhaja iz izhodišča, da ženske v Sloveniji še vedno niso dovolj zastopane v političnem odločanju, saj je delež žensk v politiki še vedno relativno nizek. Zgolj posebni ukrepi (kvote), ki jih je v minulih letih v zakone sprejela Slovenija, da bi z njimi povečala prisotnost žensk v politiki, ne zadostujejo za dolgoročne strukturne spremembe na tem področju. Zato je bil poudarek projekta, raziskati odnos med poklicnim  in zasebnim življenjem političark, kar doslej še ni bilo narejeno.

V okviru triletne raziskave je tako bila sprva opravljena analiza sekundarnih statističnih podatkov in narejena tipologija Evropskih držav, kamor smo umestili tudi Slovenijo in tako ugotovili, katere so njene posebne značilnosti, ki vplivajo na to, da je v Sloveniji nizka zastopanost žensk v politiki. V nadaljevanju raziskave je bila opravljena spletna anketa na vzorcu 298 svetnic in svetnikov, reprezentativnem po spolu in tipu naselja. Raziskava se je zaključila s polstrukturiranim intervjujem opravljenim z 32 ministri in ministricami, poslanci in poslankami.

Ugotovili smo, da zasebno in politično nista povsem ločeni polji, ampak sta med seboj močno povezani. Zasebno vpliva na politično (družinsko ozadje, dolžina in stopnja izobraževanja, sošolci iz študentskih dni), a tudi politično močno vpliva na zasebno (ohranjanje profesionalnih in prijateljskih vezi, način organiziranja družinskega življenja ipd.). Vendar ugotavljamo, da so vplivi po spolu različni.

Na simpoziju bi želeli izpostaviti naslednje problematike oziroma vprašanja:

  • Vpliv politične socializacije glede na spol;
  • Katere so najpomembnejše ovire za vstop ženskih in moških v politiko in kako se med seboj razlikujejo;
  • Katere so najpomembnejše spodbude za vstop ženski in moških v politiko in kako se med seboj razlikujejo;
  • Kakšen je razvoj tipične politične kariere glede na spol;
  • Kognitivna disonanca pri usklajevanju gospodinjskega dela in poklica;
  • Kakšen je vpliv otrok na razvoj posameznikove politične kariere.