Sociologija
Dogodki

Mednarodni seminar “Homofobija v šolah v Vzhodni Evropi”, 6. in 7. maj na FF

Junija 2009 je litvanski parlament razpravljal o predlogu zakona, ki bi mlade zaščitil pred potencialno škodljivimi javnimi informacijami. Med drugim je zakon predvideval prepoved razprave o homoseksualnosti v šolah.

Leta 2009 je Evropska komisija za socialno pravičnost izdala mnenje, da je hrvaški izobraževalni program TeenStar diskriminatoren, ker reproducira predsodke in stereotipe in učencem sporoča, da so istospolna partnerstva deviantna.

To sta le dva primera, ki kažeta na nelagodje v šolah, če homoseksualnost postane tema razprave pri pouku. A raziskave kažejo, da se ta tema pri pouku pojavlja sporadično – odvisna je od senzibilnosti in dobre volje učitelja oziroma učiteljice. Če se o tem razpravlja, je to pogosto interpretirano kot »promocija«, ne pa sestavni del izobraževalnega procesa. Hkrati je žaljivka »peder« ena od najpogostejših žaljivk, s katerimi se učenke in učenci dnevno obmetavajo med šolskimi odmori.

Kakšna je torej situacija glede omenjenega vprašanja v šolah v Vzhodni Evropi? Kakšen je položaj glbt-učenk in učencev v šolah in kako se obravnava glbt-učitelje na njihovem delovnem mestu? Na kakšen način se šole ukvarjajo s problemom homofobije? Kje je homoseksualnost v šolskih kurikulih? To je le nekaj izhodiščnih vprašanj, ki jih bomo naslovili na mednarodnem seminarju »Homofobija v šolah v Vzhodni Evropi«, ki bo potekal v Ljubljani, 6. in 7. maja 2011, na Filozofski fakulteti v Modri sobi (peto nadstropje).

Organizacijo seminarja je omočil program East East: Partnership Beyond Borders (OSF). Organiziran je kot del raziskovalnega projekta »Citizens in Diversity«, ki ga financira Evropska komisija. Seminar organizirajo Mirovni inštitut v sodelovanju z Oddelkom za sociologijo Filozofska fakultete, nevladno organizacijo Legebitra in Inštitutom za sociologijo madžarske Akademije znanosti.

Program seminarja

Povzetki referatov

Več informacij lahko dobite pri dr. Romanu Kuharju (roman.kuhar1@guest.arnes.si).

Vljudno vabljeni!