Sociologija
Dogodki

Kapitalistično nezavedno: Marx in Lacan (Predstavitev knjige in pogovor z avtorjem)

DELAVSKO PUNKERSKA UNIVERZA in ŠSD SOCIOPATIJA

vabita na

PREDSTAVITEV KNJIGE IN POGOVOR Z AVTORJEM

KAPITALISTIČNO NEZAVEDNO: Marx in Lacan

SAMO TOMŠIČ

10.12.2013 ob 17.00 na Filozofski fakulteti v predavalnici 15

Knjiga »Kapitalistično nezavedno: Marx in Lacan« prinaša sistematično
obravnavo Lacanovega branja Marxove kritike politične ekonomije ter
podrobno analizo povezave med Lacanovo vrnitvijo k Freudu in Marxovo
kritiko kapitalističnih družbenih odnosov. Pokaže, da povezave med
tema dvema teoretskima poljema še zdaleč niso presežene, temveč so
aktualne in teoretsko produktivne, saj ponujajo inovativne miselne
modele za konceptualizacijo antinomij kapitalizma, modernih oblik
gospostva ter pripadajočih oblik subjektivnosti.

Na dogodku se bomo tako osredotočili prav na odnos med marksizmom in
psihoanalizo ter na kritično primerjavo lacanistične ter marksistične
kritike in teorije ideologije. Skozi pogovor, ki ga bo s krajšim
uvodnim predavanjem odprl avtor Samo Tomšič, bomo skušali z
lacanističnimi prijemi analizirati kapitalistično strukturo družbene
vezi. Na podlagi natančne umestitve notranjih protislovij
kapitalističnega produkcijskega načina ter skozi lacanistično teorijo
političnega subjekta bomo zastavili tudi vprašanje politične
spremembe, ki skupaj s preobrazbo družbene vezi zahteva tudi
produkcijo novega subjekta.

Link do FB dogodka; https://www.facebook.com/events/1482596588632810/