Sociologija
Dogodki

Gostujoče predavanje prof. Serbana Olaha v petek 12.10. ob 9.15 v 426

Gostujoče predavanje prof. Serbana Olaha v petek 12.10. ob 9.15 v p. 426

Serban Olah je profesor sociologije z Univerze Oradea v Romuniji. Raziskovalno se ukvarja s primerjalno in kvanitativno analizo velikih nizov podatkov in z ekonomsko sociologijo razvoja. Preden nekaj leti je začel raziskovati družbena določila gospodarske rasti, pri čemer uporablja multiple analize regresije in druge tehnike za iskanje odgovorov na vprašanja kot so: zakaj so le nekatere džave bogate in je večina revnih? ali je korupcija povezana z gospodarskim razvojem? ali je pomembnejša kvantiteta ali kvaliteta izobrazbe? Ali so države z višjim IQ uspešnejše od tistih z nizkim IQ? ali je pomemben dejavnik tudi religija?

Na predavanju bo govoril tako o temah svojih raziskav kot o metodologiji.

Vabljeni!