Sociologija
Dogodki

Franco Berardi Bifo: Duša na delu

Zavod Maska Ljubljana in Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete UL vabita na predavanje

Franca Berardija – Bifa
ob izidu njegove knjige Duša na delu.

Predavanje bo v sredo, 21. 5. 2014 ob 9.00 v predavalnici 18 (v pritličju FF).
Potekalo bo v angleščini.

Subsumpcija (zajetje) kognitivne dejavnosti v kapitalistično produkcijo je ključni proces v zadnjih petdesetih letih. Mednarodna družbena gibanja, katerih vrhunec je bilo leto 1968, so znak tega procesa, izoblikovanje globalnega medmrežja pa njegova poglavitna manifestacija.

Kapitalizem se preobraža v semiokapitalizem, vendar to zajetje kognitivne dejavnosti (in emocionalnosti kot take) povzroča nove oblike odtujitve: duševno stisko, depresijo, paniko. Postoperaistična in poststrukturalistična misel sta proizvedli koncepte, s katerimi si lahko pojasnimo kognitivno preobrazbo, nista pa zmožni ponuditi alternativnih oblik subjektivacije in avtonomne organizacije.

Franco Berardi – Bifo (1949) je svetovno znan marksistični in medijski teoretik in kulturni aktivist. Bil je eden najvidnejših pripadnikov avtonomističnega gibanja v Italiji 70. let. Napisal je več kot dva ducata odmevnih teoretskih knjig in vrsto pomembnih razprav. Posebej se osredotoča na vlogo medijev in informacijske tehnologije v postindustrijskem kapitalizmu.

Duša na delu je ena njegovih najbolj znanih knjig. Prinaša zgodovinski pregled in analizo radikalne politične misli od 60. let do konca 20. stoletja s posebnim poudarkom na delavski odtujitvi v postindustrijski družbi. To avtor preizpraša skoz neomarksistične, deleuzovske in guattarijevske koncepte, skoz kritično teorijo ter semiotiko. Postfordistični kapitalizem črpa presežno vrednost iz umskega dela, obenem pa povzroča nove oblike odtujitve, subjektivizacije, prekarizacije in tesnobe. Berardijeva pisava je akademska in zahtevna, obenem pa vznemirljiva in zabavna. Duša na delu je prvi knjižni prevod kakega njegovega dela pri nas. Prevedena je bila že v petnajst jezikov, v Italiji pa zaradi avtorjeve kritičnosti še ni izšla.