Sociologija
Dogodki

Etika živali v antropologiji in religiologiji

Vabljeni na predavanje dr. Tomaža Grušovnika “Etika živali v antropologiji in religiologiji”, ki bo v ponedeljek, 4.12. ob 17.10 v predavalnici 019.

Predavanje se bo posvetilo osnovnim pojmovnim okvirjem etike živali, ob tem pa se bo skozi zgodovinski pregled naslonilo še na vprašanje moralnega napredka. Predavatelj bo izpostavil zanimiv premik od krvnega žrtvovanja k simboličnemu (v budizmu in krščanstvu) ter pregledal različne usode rejnih živali po tem premiku na Zahodu in Vzhodu. Ob tem se bo predavanje naslonilo tudi na antropološka vprašanja akta zakola in ponudilo nekaj tematik za nadaljnje razmišljanje študentov.

dr. Tomaž Grušovnik je docent in znanstveni sodelavec na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Objavil je dve monografiji o okoljski etiki (Odtenki zelene, 2011) in etiki živali (Etika živali, 2016) ter knjižico esejev Moralke (2017). l. 2010 pa je bil gostujoči predavatelj na Centru za razvoj in Okolje na Univerzi v Oslu. L. 2011 je za svoje raziskovalno delo prejel nagrado “Glasnik znanosti”. Od 2016 naprej je podpredsednik Komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi pri Ministrstvu za okolje.