Sociologija
Dogodki

Dnevi slovenskih socioloških klasikov: Prof. dr. Anton Žun

Katedra za občo sociologijo Oddelka za sociologijo FF UL ter študentke in študenti 3. letnika Sociologije kulture na Filozofski Fakulteti v Ljubljani Vas vljudno vabijo na

II. DNEVE SLOVENSKIH SOCIOLOŠKIH KLASIKOV
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 5.–9. maj 2014

Letošnji Dnevi slovenskih socioloških klasikov so posvečeni spominu in delu

PROF. DR. ANTONA ŽUNA (1917–1978)

Osrednja prireditev se bo odvijala
v četrtek, 8. maja 2014, z dvema dogodkoma:

I.
ob 10.30: Otvoritev in ogled spominske razstave o
prof. dr. Antonu Žunu v mali avli Filozofske Fakultete v Ljubljani

II.
ob 11.00: Pogovor ob izidu Izbranih spisov Antona Žuna (2014)
v Modri sobi FF (5. nadstropje)

zunIzbrane spise bodo predstavili:
prof. dr. Avgust Lešnik (urednik): Sociologija Antona Žuna
prof. dr. Anton Igličar: Anton Žun na začetkih sociologije prava v Sloveniji
prof. ddr. Rudi Rizman: Sociologija države Antona Žuna in Ralpha Milibanda
prof. dr. Igor Lukšič: Mesto A. Žuna v razpravi o civilni družbi pri Gramsciju

S tem dogodkom želimo počastiti spomin na našega nekdanjega profesorja, ki je s svojim študijskim in raziskovalnim delom pustil svoj pečat v slovenski sociologiji in aktivno sodeloval pri konstituiranju našega oddelka. Poleg tega bi želeli širšo javnost seznaniti z glavnimi raziskovalnimi in intelektualnimi preokupacijami prof. dr. Antona Žuna na področju sociologije, saj je ne nazadnje eden izmed osrednjih akterjev vzpostavljanja sociologije kot študijske discipline v slovenski univerzitetni prostor, predvsem pa je pomemben njegov izviren prispevek pri povezovanju sociologije in prava, s katerim je postal eden od utemeljiteljev sociologije prava na Slovenskem.

Vljudno vabljeni!

Uradno vabilo