Sociologija
Dogodki

Besedna postaja o historični sociologiji

Vljudno vas vabimo na Besedno postajo: “Historična sociologija v očeh Dennisa Smitha in Ludvika Čarnija”.

Pogovor ob knjigi Dennisa Smitha “Vzpon historične sociologije” (Studia Humanitatis, 2012) in izbranih spisih Ludvika Čarnija “Obča in historična sociologija – Izvori sociološke misli na Slovenskem” (ZZFF, 2012) bo v četrtek, 25. oktobra ob 16h v Modri sobi FF.

Pogovarjali se bodo prof. dr. Avgust Lešnik, urednik Izbranih spisov Ludvika Čarnija in pisec spremne besede v Smithovem “Vzponu historične sociologije, zasl. prof. dr. Maca Jogan, prof. dr. Mitja Saje in asist. Marko Kržan.

Prof. dr. Ludvik Čarni (1931 – 1996), sociolog in zgodovinar, spada v prvo generacijo učiteljev Oddelka za sociologijo FF. Na oddelku je predaval predmeta Obča sociologija in Zgodovina sociološke misli na Slovenskem, od leta 1989 v nazivu redni profesor. Znanstvenoraziskovalno se je ukvarjal s teorijo formacij družbe in periodizacijo družbenega razvoja, še posebej z azijskim produkcijskim načinom, z zgodovino sociološke misli na Slovenskem ter s tematiko, ki je na presečišču sociološke in zgodovinske znanosti (historično sociologijo). Mdr. je bil prvi odgovorni urednik revije Anthropos (1969 – 1975) ter predstojnik Oddelka za sociologijo FF (1980 – 1984). Leta 1992 je prejel “veliko priznanje” Filozofske fakultete za pomemben prispevek k razvoju in ugledu svoje stroke ter k splošnemu napredku Fakultete. Več

Več informacij o knjigah:
Izbrani spisi Ludvika Čarnija
Dennis Smith: Vzpon historične sociologije