Sociologija
Dogodki

Na Besedni postaji v sredo, 27. novembra, ob 17. uri (Modra soba / 5. nad. Filozofske fakultete)

Philippe Descola, Onstran narave in kulture  (Studia humanitatis; prev. Suzana Koncut)    

 Obsežno delo socialnega antropologa je v marsikaterem pogledu prelomno ne le za antropologijo, temveč za mišljenje o kulturi in naravi sploh. Descola se ne zadovolji z zavrnitvijo univerzalnosti opozicije med naravo in kulturo, temveč ovrže tudi globoko zakoreninjene podmene o univerzalnosti pojma narave. V zameno ponudi štiri osnovne identifikacijske načine (štiri “ontologije”), ki jih izlušči iz nepregledne množice etnografskega materiala z vseh koncev sveta. Ti so: animizem, naturalizem, totemizem in analogizem.

O knjigi bodo spregovorili prof. dr. Bojan Baskar, doc. dr. Jože Vogrinc in dr. Špela Petrič. Pogovor bo vodil izr. prof. dr. Peter Simonič.

Besedne postaje prireja Knjigarna Filozofske fakultete UL . https://knjigarna.ff.uni-lj.si/   Tokratno Besedno postajo smo pripravili v sodelovanju z založbo Studia humanitatis.

Vljudno vabljene in vabljeni!